Publiciteit

Op deze pagina vindt u alle publicaties over ons project.

Audio:
Uitzending OOG-radio 17 januari 2011 (na 35min)
Uitzending Radio 1 20 januari 2011 (VARA)

Webartikelen:
Artikel op website Hanzehogeschool Groningen

Krantenartikelen:


Dagblad van het Noorden, 18 januari 2011


Gezinsbode, 19 januari 2011


De weekkrant.nl Groningen, 26 januari 2011